Νηπιαγωγείο Εκάλης (προνήπια και νήπια)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νηπιαγωγείο Εκάλης

Περιγραφή

Θερμή υποδοχή παρά τη χιονοθύελλα!!! Οι μικροί μαθητές προσηλώθηκαν, ρώτησαν και ξαναρώτησαν και δεν χόρταιναν να μαθαίνουν καινούργια πράγματα. Όχι μόνο αυτό αλλά το ενδιαφέρον τους εστιάστηκε λίγο αργότερα στο αν μπορούν να υιοθετήσουν έναν σκύλο. Η απάντησή μας αλλά και των εκπαιδευτικών φυσικά ήταν “ναι, βέβαια, αν συμφωνεί όλη η οικογένεια και όλα τα μέλη της μοιράζονται την φροντίδα του”…

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
918