Νέα Γενιά Ζηρίδη (1η, 2α & 3η Λυκείου)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Νέα Γενιά Ζηρίδη

Περιγραφή

Παιδιά Λυκείου! Σπάνιο λόγω φόρτου μαθητικών καθηκόντων. Κάποιο κορίτσι κοιτάζοντας τους σκύλους μας είπε “τα καημένα”, επειδή είχαμε πει ότι όλοι οι σκύλοι της ομάδας μας ήταν κάποτε αδέσποτοι. Απαντήσαμε βέβαια ότι αυτοί οι σκύλοι, εν αντιθέσει προς τους άλλους, χαρακτηρίζονται ως τυχεροί, όχι ως καημένοι.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
828