Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου

Περιγραφή

Τι εννοούμε τελικά λέγοντας “επίθεση σκύλου;” Πόσο ευρέως χρησιμοποιούμενη είναι η έκφραση αυτή και πόσα διαφορετικά πράγματα εννοούν αυτοί που την χρησιμοποιούν. Είπαμε στα παιδιά: δεν μπορούμε να πούμε ότι ένας σκύλος “μας επιτέθηκε” αν αυτός ήρθε τρέχοντας και γαυγίζοντας κοντά μας αλλά δεν προσπάθησε να μας δαγκώσει. Δώσαμε συμβουλές “αποφυγής πρόκλησης” των αδέσποτων της περιοχής αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσο έγιναν κατανοητές από τα παιδιά. Η φασαρία και οι αντιφάσεις μεταξύ των μαθητών προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στο προφορικό μέρος της παρουσίασής μας και τελικά δεν έμεινε καθόλου χρόνος για το βιωματικό μέρος. Άλλωστε, με την φασαρία που επεκράτησε, οι σκύλοι δεν θα συνεργάζονταν. Θα ξαναπάμε τον Απρίλιο, αυτήν την φορά όμως αφού οι μαθητές που θα συμμετάσχουν επιλεγούν δια της συμπλήρωσης σχετικού ερωτηματολογίου.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
840