Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Ιλίου

Περιγραφή

Πήγαμε λοιπόν δεύτερη φορά. Τα παιδιά είχαν προετοιμαστεί καλύτερα και επεκράτησε τάξη! Ερωτήσεις, απαντήσεις, κατάρριψη μύθων περί “επιθετικότητας” σκύλων και πραγματικά εποικοδομητικός διάλογος. Τους είπαμε -και το κατάλαβαν- ότι δεν υπάρχει κανένας “μαγικός” τρόπος να αντιμετωπιστεί ένας συγκεκριμένος σκύλος που “επιτίθεται” επειδή έχει στο παρελθόν κακοποιηθεί από ανθρώπους. Υπάρχει όμως η λύση α) του να αλλάξουν την διαδρομή προς το σχολείο τους, ή, β) να μας ακούσουν και να μπορέσουν να κάνουν “αυτό κι εκείνο” (συγκεκριμένες οδηγίες).

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
844