Μάρντουκ

Πληροφορίες

Περιγραφή

Τι παραπάνω μπορούμε να γράψουμε για τον Μάρντουκ; Σας φτάνει μήπως ότι ήταν ένα από τα χιλιάδες Φαντασματάκια Ασπροπύργου; Ναι ήταν, ποιος δεν ξέρει τι τραβάνε τα ολοένα και αυξανόμενα παρατημένα ζώα εκεί παρά τις επίμονες και επίπονες προσπάθειες της ομώνυμης ομάδας Τα Φαντάσματα του Ασπροπύργου. Ο Μάρντουκ επελέγη από την Ρόη Μπολωνάκη μέλος των “Φαντασμάτων” αλλά και της ομάδας μας για υιοθεσία από την ίδια. Πώς να διαλέξεις, εύκολο το βρίσκετε; πικρή διαπίστωση ότι όλα δεν σώζονται, πώς θα γινόταν άλλωστε; Αλλά τουλάχιστον σιτίζονται, εμβολιάζονται, αποπαρασιτώνονται και φυσικά στειρώνονται με τη βοήθεια φίλων της ομάδας όπως και λίγες στειρώσεις από την SAPT Hellas, όσες μπορούμε κι εμείς…

Ο Μάρντουκ, σημείο των καιρών θα μας πείτε, “μας ήρθε” και βασικά εκπαιδευμένος. Ασχολήθηκε κάποιος μαζί του πριν τον εγκαταλείψει δηλαδή. Τα σχόλια δικά σας.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
618