Λάτσειο Διδακτήριο Κολλεγίου Ψυχικού (Β’ Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Λάτσειο Διδακτήριο Κολλεγίου Ψυχικού

Περιγραφή

Δυστυχώς το θέατρο του σχολείου δεν ήταν διαθέσιμο για τη δεύτερη προγραμματισμένη ενημέρωση με αποτέλεσμα να προσφέρουμε μόνο προφορική ενημέρωση με προβολή διαφανειών, χωρίς βιωματική εκπαίδευση – που είναι φυσικά σημαντικότερη της προφορικής – γιατί τα παιδιά ήταν πάρα πολλά για να προλάβουμε στον υπάρχοντα χρόνο. Τα παιδιά όμως ήταν καλά ενημερωμένα και ευαισθητοποιημένα και οι ερωτήσεις τους μας έδωσαν την ευκαιρία να απαντήσουμε και επί ειδικότερων θεμάτων.