ΚΔΑΠ Αγίου-Ιωάννη-Ηράκλειο Κρήτης (3-6 Απριλίου 2023)