Καλλιτεχνικό Σχολείο-Ηράκλειο Κρήτης (3-6 Απριλίου 2023)