Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Πόλκα-Φροέλεν

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Κέντρο Προσχολικής Αγωγής Πόλκα-Φροέλεν

Περιγραφή

Από τους πιο “αγαπημένους” μας προορισμούς η “Πόλκα-Φροέλεν”. Παρά το μικρό της ηλικίας τους, τα παιδάκια άκουσαν και έμαθαν. Αυτό ακριβώς θέλουμε κι εμείς.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914