Κέντρο Προσχολικής Αγωγής “Πόλκα-Φροέλεν”

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Κέντρο Προσχολικής Αγωγής "Πόλκα-Φροέλεν"

Περιγραφή

Ζωγραφιές, τραγούδια των παιδιών και καλός καιρός. Τι άλλο να ζητήσουμε;