Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό – Κ.Ημ.Α 1 της Ε.ΨΥ.ΜΕ – Κερατσίνι (Τέταρτη επίσκεψη)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Κ.Ημ.Α 1 της Ε.ΨΥ.ΜΕ - Κερατσίνι

Περιγραφή