Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό – Κ.Ημ.Α 2 της Ε.ΨΥ.ΜΕ – Δραπετσώνα (3η επίσκεψη)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Κ.Ημ.Α 2 της Ε.ΨΥ.ΜΕ - Δραπετσώνα

Περιγραφή