Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό – Κ.Ημ.Α 2 της Ε.ΨΥ.ΜΕ – Δραπετσώνα (2η επίσκεψη)