Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό – Ε.ΨΥ.ΜΕ (Δεύτερη επίσκεψη)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Κέντρο Ημέρας για άτομα με αυτισμό - Ε.ΨΥ.ΜΕ

Περιγραφή

Κείμενο-σχόλιο της Ε.ΨΥ.ΜΕ: “Στις 20 Μαΐου 2009 υποδεχτήκαμε στο χώρο του κέντρου μας την SAPT Hellas. Οι ωφελούμενοι του Κέντρου Ημέρας για άτομα με Αυτισμό της Ε.ΨΥ.ΜΕ είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με κάποιους από τους σκύλους θεραπείας. Αν και αρκετά αμήχανοι στην αρχή, έδειξαν να προσαρμόζονται στη διαδικασία. Οι εκπαιδευτές με τις οδηγίες τους παρείχαν τη δυνατότητα στους ωφελούμενους, όχι μόνο να πλησιάσουν ή να χαϊδέψουν τα σκυλιά, αλλά να τα ταΐσουν και να τα κάνουν βόλτα. Όλοι οι ωφελούμενοι έδειχναν να απολαμβάνουν την εμπειρία και να συμμετέχουν σε αυτή ενεργά. Αξιοσημείωτη περίπτωση αποτέλεσε ένας ωφελούμενος που έχει έντονη φοβία απέναντι στα σκυλιά και ο οποίος εμφάνισε τη μεγαλύτερη αλλαγή, καθώς φαινόταν να αντιμετωπίζει για πρώτη φορά αυτή του τη φοβία με πολύ θαρραλέο τρόπο. Οι έφηβοι δήλωσαν την ευχαρίστησή τους και την επιθυμία τους να επαναληφθεί η επίσκεψη. Στις 24 Ιουνίου λοιπόν, είχαμε την χαρά να υποδεχτούμε για δεύτερη φορά τους αγαπημένους μας σκύλους. Οι ωφελούμενοι έδειχναν ήδη εξοικειωμένοι και πολλοί από αυτούς αναγνωρίσαν τα σκυλιά που είχαν ξεχωρίσει από την προηγούμενη επίσκεψη.” Εκκρεμούν φωτογραφίες με αλλοίωση, κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων από τη Διεύθυνση της Ε.ΨΥ.ΜΕ

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912