Ικαρία – Δημοτικό Εύδηλου (τάξεις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’)