Ιδιωτικό Δημοτικό Ελληνογαλλική Σχολή St. Joseph (Δ Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ιδιωτικό Δημοτικό St. Joseph (Δ Δημοτικού)

Περιγραφή

Αρκετά παιδιά της Δ’ Δημοτικού, ως μεγαλύτερα και πιο ώριμα, ήξεραν τη σπουδαιότητα της στείρωσης, αν και αυτό δεν είναι τόσο διαδεδομένο στη χώρα μας όσο είναι σε άλλες χώρες, Το πόσο σημαντικό είναι δηλαδή, με τόσα αδέσποτα ζώα που κυκλοφορούν στο δρόμο, παρατημένα από τους ασυνείδητους συμπολίτες μας, να προσπαθήσουμε να βρούμε μια σωστή λύση: προώθηση υιοθεσίας των ήδη αδέσποτων αντί να συμβάλουμε στην αναπαραγωγή νέων ζώων. Τα νέα ζώα πολύ συχνά καταλήγουν να είναι και αυτά αδέσποτα στους αφιλόξενους και επικίνδυνους δρόμους μας.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
860