Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας(Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α), Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας-Μονάδα Μελισσίων

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας(Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α), Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας-Μονάδα Μελισσίων

Περιγραφή