Η Μικρή μας Παρέα-Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Η Μικρή μας Παρέα-Άγιος Στέφανος

Περιγραφή

Η Μικρή μας Παρέα στον Άγιο Στέφανο είναι ένας χώρος ποικίλων δραστηριοτήττων για παιδιά μέχρι 12 ετών κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου ή για μελέτη ή δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο τις καθημερινές. Σπάνιο για εμάς να ενημερώνουμε παιδιά τόσο διαφορετικών ηλικιών (από 2 μέχρι 12) αλλά ευτυχώς για τα μικρότερα βοήθησαν πολύ και οι γονείς με την παρουσία και νουθεσία τους. Περάσαμε καλά και το προσωπικό μας φιλοξένησε με αγάπη και προσέφερε πολύτιμη βοήθεια.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
856