Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 20/1/09: Ημερίδα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Περιγραφή

ΘΕΜΑ «Διοργάνωση Ημερίδας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης» Οι Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Δ/νσης Α/θμιας Εκ/σης Πειραιά διοργανώνουν ημερίδα για τους εκπαιδευτικούς της Δ/νσης με θέμα: « Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Μη κυβερνητικές Οργανώσεις και Εκπαιδευτικά προγράμματα» Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο ΑΠΟΛΛΩΝ του Πειραιά, Ερμουπόλεως και Πηλίου 1 (στο ύψος της ΕΛΑΪΣ), στις 20 Ιανουαρίου 2009,ημέρα Τρίτη και ώρα 5μμ-8.30μμ. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθούν βεβαιώσεις και εκπαιδευτικό υλικό. Ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά ΖΩΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
922