Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας με συμμετοχή της SAPT Hellas

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ημερίδα για Εκπαιδευτικούς του Υπουργείου Παιδείας με συμμετοχή της SAPT Hellas

Περιγραφή

“Ζώα και Παιδιά, κάτοικοι του ίδιου πλανήτη”. Οι ομιλίες όλων των εκπροσώπων οργανώσεων και επιστημόνων ήταν πολύ ουσιαστικές και κατατοπιστικές για τους εκπαιδευτικούς που παρακολούθησαν την ημερίδα αυτή. Τώρα είναι η ώρα να αναλάβουν πρωτοβουλία και να “ωθήσουν” τους μαθητές τους στα τόσο ενδιαφέροντα εκπαιδευτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν. Και η “ψυχή” της διοργάνωσης; η κα Ευαγγελία Μπούτου, δηλαδή η Λία μας, εθελόντρια της Ομάδας Επισκέψεων με σκύλο (Μάρκος).