Ζάκυνθος, 8/3/09 (Δημοτικά Σχολεία)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ζάκυνθος, 8/3/09 (Δημοτικά Σχολεία)

Περιγραφή

Συμμετείχαν το 6ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου και το 1ο Δημοτικό Κερίου