Ζάκυνθος – Εκδήλωση “Περιβάλλον και Αστική Πανίδα”

3/6/2011 - Εκδήλωση

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ζάκυνθος

Περιγραφή

Διοργάνωση Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λιθακιάς Ζακύνθου και τον αξιολογότατο Ζακυνθινό Όμιλος Μέριμνας Ζώων.

 

 

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914