Κέντρο Ημέρας Αγ. Παρασκευής ΕΠΑΨΥ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Κέντρο Ημέρας Αγ. Παρασκευής ΕΠΑΨΥ

Περιγραφή

“Mία από τις ωφελούμενές μας που φοβόταν πολύ τους σκύλους όταν φύγατε είπε: “τελικά οι σκύλοι με συμπαθούν”