Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εταιρεία Νόσου Alzheimer & Συναφών Διαταραχών Αθηνών

Περιγραφή

Σύνδεσμος επίσκεψης στο Facebook του Κέντρου

Περάσαμε όμορφα, και εμείς και οι ένοικοι του κέντρου. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση, με χαρά θα δεχθούμε την επόμενη πρόσκλησή σας!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
908