Ελληνογαλλική σχολή Eugene Delacroix (2 τμήματα Νηπιαγωγείου)

Περιγραφή

Θερμή υποδοχή, μεγάλη συμμετοχή εθελοντών τηε ομάδας μας αλλά και των παιδιών. Ησυχία, τάξη και μία εξαιρετική παρουσίαση από την χαρισματική μας Λία (εκπαιδευτικός), στα γαλλικά όμως!!! Θα ξαναπάμε ευχαρίστως!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914