Ελληνική Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Αποκατάστασης και Κοινοτικής Μέριμνας – Οικοτροφείο Περιστερίου