Εκστρατεία Ενημέρωσης στο Αίγιο (13/10/15-απόγευμα)