Εκστρατεία Ενημέρωσης στο Αίγιο (12/10/15-πρωί)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εκστρατεία Ενημέρωσης στο Αίγιο (12/10/15-πρωί)

Περιγραφή

Φωτογραφίες από τις πρωινές ενημερώσεις μαθητών Δημοτικού (Τεμένης, 2ο Αιγίου, 5ο Αιγίου)