Εκστρατεία Ενημέρωσης στο Αίγιο (12/10/15-απόγευμα)