Εκστρατεία Ενημέρωσης στην Ιθάκη – 7θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ιθάκης-Τάξεις Α,Β,Γ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ιθάκης

Περιγραφή