Εκστρατεία Ενημέρωσης στην Ιθάκη – 7θέσιο Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ιθάκης-Τάξεις Δ,Ε,ΣΤ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Δημοτικό Σχολείο Βαθέως Ιθάκης

Περιγραφή