Εκστρατεία Ενημέρωσης στην Ιθάκη-4θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού Ιθάκης-Τάξεις Α, Β, Γ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: 4θέσιο Δημοτικό Σχολείο Σταυρού Ιθάκης-Τάξεις Α, Β, Γ

Περιγραφή