Εκστρατεία Ενημέρωσης στην Ιθάκη – Λύκειο και Επαγγελματικό Λύκειο Ιθάκης