Εκπαιδευτική Αναγέννηση-Εκπαιδευτήρια Αντωνοπούλου (2 τμήματα της 1ης Δημοτικού)