Εκπαιδευτήρια Καίσαρη (Λύκειο-Τάξεις Α και Β)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εκπαιδευτήρια Καίσαρη

Περιγραφή

Τρεις παρουσιάσεις στην σειρά ακούγονται κουραστικές αλλά όταν έχεις να κάνεις με μεγάλα και συνεργάσιμα παιδιά, τότε όλα γίνονται πολύ πιο εύκολα! Οι μαθητές ήταν αρκετά ενημερωμένοι, αν και η ομάδα μας πάντα καταφέρνει να εκπλήξει και να ικανοποιήσει το «ακροατήριο», με θέματα άλλοτε ευχάριστα και άλλοτε –αναγκαστικά- δυσάρεστα. Ο στόχος μας, που είναι να ευαισθητοποιηθεί η νέα γενιά, επετεύχθη!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912