Εκπαιδευτήρια Καίσαρη (Δημοτικό-Τάξη Δ)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εκπαιδευτήρια Καίσαρη

Περιγραφή

Δύσκολη μέρα με τρεις συνεχόμενες παρουσιάσεις για εμάς και τους σκύλους της ομάδας, αλλά με τόση οργάνωση και τόσο φρόνιμα και συνεργάσιμα παιδιά, δεν κουραστήκαμε καθόλου. Οι παρουσιάσεις μας έγιναν σε άνετο και φωτεινό χώρο και έτσι εμείς, τα παιδιά και οι σκύλοι της ομάδας μας μπόρεσαν να απολαύσουν την επίσκεψη. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912