Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου (Γ’ και Δ’ Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου

Περιγραφή

Τα παιδιά ήταν προετοιμασμένα πλην όμως ανήσυχα, αλλά με τη βοήθεια των δασκάλων τα καταφέραμε μια χαρά.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
906