Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου (Α’ και Β’ Δημοτικού)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εκπαιδευτήρια Β. Καργάκου

Περιγραφή

Ζητούμε συγγνώμη για τις λίγες φωτογραφίες αλλά στην πρώτη αυτή ενημέρωση μας έλειπε εθελοντής γενικής υποστήριξης και δεν είχαμε δυνατότητα να τραβήξουμε περισσότερες!