Εκθεση “Αυτονομία” Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εκθεση "Αυτονομία" Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας

Περιγραφή

Η Έκθεση πραγματοποιήθηκε στο ΣΕΦ στις 16, 17 & 18 Μαΐου 2008 και ήταν ανοικτή από τις 10 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Απόσπασμα της ομάδας μας βρέθηκε εκεί το μεσημέρι του Σαββάτου 17/5. Ήταν μια καταπληκτική εμπειρία μετά από την οποία αποφασίσαμε να μην ξαναλείψουμε ποτέ από την Έκθεση αυτή που βέβαια γίνεται κάθε χρόνο. Γνωρίσαμε ανθρώπους που λόγω της αναπηρίας τους βιώνουν καθημερινά φοβερές δυσκολίες που όμως ήταν όλοι χαμογελαστοί. Φυσικά, αξιοπρέπεια στην καθημερινότητά τους αναζητούν όλοι τους, όχι οίκτο!

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
902