Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ειδικό Σχολείο Αυτιστικών Πειραιά

Περιγραφή

Μία «γεμάτη» επίσκεψη, με πολλή επαφή και καθόλου προφορικό κομμάτι. Η λειτουργικότητα διέφερε από παιδί σε παιδί αρκετά αλλά οι συμμετέχοντες εθελοντές ήταν σε επαρκή αριθμό ώστε να περάσουν όλα τα παιδιά πολύ όμορφα. Μοιράσαμε χαμόγελα ακόμα και στους πιο δύσκολους, ναι!