Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πειραιά

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πειραιά

Περιγραφή

Τα παιδιά ήταν λίγα κι έτσι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά τα γνωρίσαμε όλα μαζί, μικρά και μεγάλα. Αυτό προκάλεσε αρκετή αναστάτωση διότι η συγκέντρωσή τους διέφερε πολύ και η επίσκεψη αποδείχθηκε λίγο δύσκολη. Όμως τα καταφέραμε και συμφωνήσαμε με τους εκπαιδευτικούς την επόμενη φορά οι ομάδες να μοιραστούν ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.