Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πειραιά

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ειδικό Νηπιαγωγείο και Δημοτικό Πειραιά

Περιγραφή

Τα παιδιά ήταν λίγα κι έτσι κατά κάποιο τρόπο αναγκαστικά τα γνωρίσαμε όλα μαζί, μικρά και μεγάλα. Αυτό προκάλεσε αρκετή αναστάτωση διότι η συγκέντρωσή τους διέφερε πολύ και η επίσκεψη αποδείχθηκε λίγο δύσκολη. Όμως τα καταφέραμε και συμφωνήσαμε με τους εκπαιδευτικούς την επόμενη φορά οι ομάδες να μοιραστούν ώστε να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914