Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της ΕΛΕΠΑΠ (μεγάλα παιδιά)