Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της ΕΛΕΠΑΠ (μεγάλα παιδιά)

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ειδικό Δημοτικό Σχολείο της ΕΛΕΠΑΠ (μεγάλα παιδιά)

Περιγραφή

Εκκρεμούν σχόλια και φωτογραφίες με αλλοίωση, κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων από τη Διεύθυνση της ΕΛΕΠΑΠ.