Ειδικό Δημοτικό Σχολείο “ΠΙΚΠΑ” Πειραιά-Μιχαλήνειο

Περιγραφή