Ειδικό Δημοτικό Πεντέλης

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ειδικό Δημοτικό Πεντέλης

Περιγραφή

Πόσο ωραία περάσαμε! Όλα τα παιδιά μας συγκίνησαν πολύ διότι είχαν μεγάλη όρεξη να γνωριστούν με τους σκύλους μας, τόση, που σε κάποιες περιπτώσεις όπως θα δείτε στις φωτογραφίες, κυριολεκτικά κυλίστηκαν στο έδαφος για να είναι πιο κοντά τους.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
790