Ειδικό Δημοτικό Πεντέλης

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Ειδικό Δημοτικό Πεντέλης

Περιγραφή

Βρεθήκαμε και πάλι στο σχολείο αυτό στο οποίο παλαιότερα πηγάιναμε πολύ συχνά. Υποσχεθήκαμε, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον την επόμενη σχολική χρονιά να προσπαθήσουμε να κάνουμε σειρά επισκέψεων με συγκεκριμένους στόχους.