Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Εθνικό Ίδρυμα Κωφών

Περιγραφή

Τρυφερότητα, χαμόγελα και καλή παρέα. Τα παιδιά αυτά διαθέτουν το χάρισμα της επικοινωνίας, στον μεγαλύτερο βαθμό που έχουμε συναντήσει ποτέ. Ευχαριστούμε την κα Δώρα Οταπασίδου, Επιστημονική Υπεύθυνη του Ιδρύματος για την πρωτοβουλία να μας προσκαλέσει.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
730