Διθέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο “Σικιαρίδειο”

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Διθέσιο Ειδικό Νηπιαγωγείο "Σικιαρίδειο"

Περιγραφή

Τα παιδιά είχαν χαμηλό νοητικό επίπεδο αλλά χάρηκαν πολύ την επαφή με τους σκύλους της ομάδας μας. Τους συστηθήκαμε και μας συστήθηκαν, μιλήσαμε για τα επαγγέλματά μας και μετά ήρθε η ώρα της επαφής.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
912