Διαπολιτισμικό σχολείο Π.Φαλήρου-Τάξεις Α, Β, Γ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Διαπολιτισμικό σχολείο Π.Φαλήρου

Περιγραφή

Αν και οι μικροί μαθητές δυσκολεύτηκαν λίγο με την παρουσίαση στην ελληνική γλώσσα, (αφού οι περισσότεροι ήταν ξένης εθνικότητας και μάλιστα καινούργια φουρνιά), οι εικόνες βοήθησαν πολύ και τα παιδιά απόλαυσαν ιδιαίτερα το πρακτικό μέρος της παρουσίασης, με τους σκύλους της ομάδας μας σε δράση.

This website stores some user agent data. These data are used to provide a more personalized experience and to track your whereabouts around our website in compliance with the European General Data Protection Regulation. If you decide to opt-out of any future tracking, a cookie will be set up in your browser to remember this choice for one year. I Agree, Deny
914