Διαπολιτισμικό σχολείο Π.Φαλήρου-Τάξεις Δ, Ε, Στ

Πληροφορίες

Επίσκεψη σε: Διαπολιτισμικό σχολείο Π.Φαλήρου

Περιγραφή

Η τάξη ήταν αρκετά φρόνιμη και τα παιδιά έδειξαν ενδιαφέρον να μάθουν, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά με ερωτήσεις σε όλη την παρουσίαση.